Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésbe foglalt jogkörömben, az Alaptörvény 32. cikk 82) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el.

1. § A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERÁK ADATAI

KAMERA TELEPÍTÉSI HELYEK

MEGFIGYELT KÖZTERÜLET

1.

Köztársaság tér – Mátyás Király u.

Köztársaság tér utcafront

2.

Mátrafüred 24-es út, Abasári elágazás (ÉMÁSZ oszlop)

24-es út és Pálosvörösmarti út

3.

Akaszka út 38. sz. (ÉMÁSZ oszlop)

Akaszka u. és patakpart

4.

Mátrafüred, Parádi u. büfésor (ÉMÁSZ oszlop)

24-es út, Parádi út

5.

Csárda-Halastó u. sarok (ÉMÁSZ oszlop)

Csárda- Halastó u. sarok

6.

Víg u. 1. (ÉMÁSZ oszlop)

Víg u. - Verő u. sarok

7.

Jókai Mór u. 57. (ÉMÁSZ oszlop)

Jókai-Országút-Báthory-Pesti u. csomópont

8.

Olimpia út 17. (ÉMÁSZ oszlop)

Jószerencsét u. és Olimpia u.

9.

Alkotmány u. 15. (ÉMÁSZ oszlop)

Országút u- Alkotmány u

10.

Kossuth L. u.-Bornemissza u. sarok (ÉMÁSZ oszlop)

Könyves K. tér és környéke

11.

Martinovics Ignác u. 2. (ÉMÁSZ oszlop)

Felsővárosi Ált. Iskola és környéke

12.

Menház u. 35. (ÉMÁSZ oszlop)

Menház u. - Fuvaros u. sarok

13.

Kócsag u. 21.

üzemen kívül

14.

Thán Károly u. 1. (Áruház épülete)

Koháry u. -Thán K. u.

15.

Gárdonyi Géza u. (ÉMÁSZ oszlop)

Gárdonyi G. u., (Hivatali pénztár)

16.

Iskola u. 1. (Egressy B. Általános Iskola épületén)

Iskola utca

17.

Jeruzsálem u. 11. (Arany J. Általános Isk. épületén)

Arany János Általános Iskola környéke

18.

Fő tér 15. (Kígyó Gyógyszertár épületén)

Fő tér és dr. Puky Á. utca

19.

Szövetkezet út 8. (Társasház épületén)

Kispiac és környéke, Olimpia u.

20.

Szent B. u. 2. (Társasház épületén)

Petőfi S. u. és Fő tér

21.

Bugát P. tér 6.park (szökőkút óra oszlop)

Bugát Pál tér (szökőkút környéke)

22.

Bugát P. tér 1. park (É-K sarok ÉMÁSZ oszlop)

Bugát P. téri játszótér, Páter Kiss Szaléz u.

23.

Barátok tere Pláza óra

Barátok tere (park környéke)

24.

Fő tér 1. (Nagytemplom)

Régészeti feltárás

25.

Diósmalom u. - Kakastánc u. sarok, ÉMÁSZ oszlop

Orvosi rendelő előtti kereszteződés, játszótér

26.

Áchim András úti buszmegálló, ÉMÁSZ oszlop

Buszmegálló, Kinizsi tér

27.

Vargák tere, É-Ny-i sarok, ÉMÁSZ oszlop

Sárosi u., Sziget u. és tér

28.

Bocskai u. 21., ÉMÁSZ oszlop

Bocskai út felfelé, a közkút irányába

29.

Akaszka u. 56. (patakpart), ÉMÁSZ oszlop

Akaszka, Szép utca közötti terület, patakpart

30.

Gólya - garázsok felőli utolsó ÉMÁSZ oszlop

Gólya u-Dr. Harrer kereszteződés

31.

Fecske u. - Hattyú tér kereszteződés, ÉMÁSZ oszlop

Fecske utca

32.

Zsinagóga előtti terület, Kőrösi u. - Batthyány tér sarok, ÉMÁSZ oszlop

Mérges-patak, Eszperantó u. parkoló

33.

Jókai u. -Kodály Z. u. sarok, ÉMÁSZ oszlop

Kereszteződés, gyalogátkelőhely

34.

Dobó úti Óvoda és Bölcsőde é-k-i sarok, épületen

Dobó út, parkolók környéke

35.

Koháry u. és az Autóbuszállomás közötti park, ÉMÁSZ oszlop

Buszpályaudvar mögötti park

36.

Bethlen Gábor u. - Gyulai Pál u. sarok, ÉMÁSZ oszlop

Bethlen u.-Gyulai u. kereszteződés

37.

Laktanya u. - Páncélos u. sarok, ÉMÁSZ oszlop

Páncélos úti lakópark felfelé

38.

Damjanich János u. 11., ÉMÁSZ oszlop

Damjanich-Kálvária utca kereszteződés

39.

Ringsted u. 13. ÉMÁSZ oszlop

Ringsted u. 21. sz irányába lefelé

40.

Pesti út 17, Társasház épület

Pesti úti játszótér környéke (társasház mögött)

41.

Pesti út 49, ÉMÁSZ oszlop

Toronyház melletti játszótér

42.

Esze Tamás u. - Erdélyi út kereszteződése (régi Füszért garázssor), ÉMÁSZ oszlop

Vasúti átjáró, kereszteződés az Erdélyi út irányába

43.

Kenyérgyár utcai garázssor végén, ÉMÁSZ oszlop

Garázssor (bevezető út felől)

44.

Bajcsy-Zs. u. 28-30-32. előtti közterület, ÉMÁSZ oszlop

Bajcsy-Zs., Verseny út kereszteződése

45.

McDonald's épülete

McDonald's és környéke

46.

Gyár u. 4. ÉMÁSZ oszlop

Gyár u., Baross G u. kereszteződés

47.

Petőfi Sándor u. 15., Buszmegálló, ÉMÁSZ oszlop

Buszmegálló és környéke

48.

Ringsted u. 13. kandeláber, ÉMÁSZ oszlop

Ringsted u. felfelé a Kedvenc JM Húsáruház irányába

49.

Jászsági u. - Kolozsvári u. sarok, ÉMÁSZ oszlop

Kereszteződés, ABC előtti terület

50.

Gazdász utca 3. ÉMÁSZ oszlop

Gazdász utca

51.

Víztorony épülete

Akaszka utca

52.

Esthajnal u. 1 új oszlop

Napkelte utca

53.

Hold u. 2. új oszlop

Hold utca

54.

Hold u 12. új oszlop

Hold utca

55.

Hattyú tér 17. épülete

Hattyú téri sportpálya és játszótér

56.

Panoráma lépcső ÉMÁSZ oszlop

A Panoráma lépcső és környéke

57.

Csobánka u. 16. ÉMÁSZ oszlop

Csobánka utca

58.

Csobánka u. 20. ÉMÁSZ oszlop

Csobánka utca

59.

Petőfi u. – Diófa u. kereszteződés ÉMÁSZ oszlop

Diófa utcai autóbuszmegálló

60.

Petőfi u.- Északi külhatár u. kereszteződés ÉMÁSZ oszlop

Petőfi utca

61.

Petőfi u.-Szőlőskert u. kereszteződés ÉMÁSZ oszlop

Petőfi utca

62.

Északi Külhatár u.-Pillangó u. kereszteződés ÉMÁSZ oszlop

É-i Külhatár u. és Felsőpatak u.

63.

Mátrai u. 3. (épületen)

Mátrai u. és Orczy u között lévő park

64.

Mátra Múzeum-Természettudományi Pavilon

Orczy u. 3.-5. közötti parkoló

65.

Autóbusz pályaudvar mögötti szolgáltatóház

Koháry u társasházak parkolói

66.

Felső Újvárosi u. – Sárhegy u. új oszlop

Felső Újvárosi u., Sárhegy u.

67.

Bocskai u. 1. ÉMÁSZ oszlop

Bocskai úti parkoló

68.

Víg u. 50. ÉMÁSZ oszlop

Víg utca

69.

Gyöngyöspatak u. – Fuvaros u. sarok ÉMÁSZ oszlop

Gyöngyöspatak u. Tulipán u.

70.

Víztorony épülete

Petőfi u. páros oldala előtti terület, Víg u.

71.

Epreskert úti Óvoda kerítése

Epreskert u. – Kontbíró u. kereszteződés

72.

Szív u. 17. ÉMÁSZ oszlop

Kinizsi tér

73.

Szív u. 43. ÉMÁSZ oszlop

Szív utca, Felsőpatak u. patakpart

74.

Róbert K-Verseny-Bajcsy Zs közötti park-kandeláber

Róbert K-Verseny-Bajcsy Zs közötti park, fitnespark

75.

Encsi út 7.

Encsi utcát

76.

Vármegyeház tér 1.

Vármegyeház tér és környéke

77.

Fő tér beléptető sorompó

Fő tér bejövő forgalmat

78.

Fő tér kiléptető sorompó

Fő tér kimenő forgalmat

79.

Fő tér 8. (házasságkötő épülete)

Fő tér középső részét

80.

Fő tér 2. épülete

Fő tér Északi részét

81.

Mátrafüred I. játszótér

Mátrafüredi játszótér Ny-i oldala

82.

Mátrafüred II. játszótér

Mátrafüredi játszótér D-i oldala

83.

Mátrafüred Fitnesz játszótér

Mátrafüred Fitnesz játszótér

84.

Mátrafüred Parádi u.

Mátrafüred Parádi u. – Béke út kereszteződése

85.

Mátrafüred Béke út (pavilonsor)

Mátrafüred- Béke u. K-i oldal

86.

Mátrafüred Béke u. (Posta)

Mátrafüred -Béke út Ny-i oldal

87.

Mátrafüred Parádi út (Sástó felé)

Mátrafüred Parádi út É-i oldal

88.

Mátrafüred Kallópatak u. (Patakhíd)

Mátrafüred Patakhíd Lőtér felé

89.

Mátrafüred Kallópatak út parkoló

Mátrafüred parkoló

90.

Mátrafüred Parádi út (Pálosvörösmarti út)

Mátrafüred Pálosvörösmarti útkereszteződés Pálosvörösmart felé

91.

Mátrafüred Parádi út (RF-1)

Mátrafüred Parádi út Pálosvörösmarti útkereszteződés Gyöngyös felé

92.

Sástó nyilvános parkoló I-es

Nyilvános parkoló főbejárata

93.

Sástó nyilvános parkoló II-es

Nyilvános parkoló nyugati oldala

94.

Sástó nyilvános WC I-es

WC bejárata és a sétáló út folytatása

95.

Sástó nyilvános WC II-es

Tó hátsó része és az előtte lévő sétáló út

96.

Sástó nyilvános WC III-as

WC hátsó fala, illetve a mellette lévő közterület

97.

Sástó sétáló út I-es

Sétáló út kezdete, illetve pavilonsor

98.

Sástó sétáló út II-es

Parkosított füves terület

99.

Sástó sétáló út III-as

Parkosított terület alsó része, illetve a büfé kezdete

100.

Sástó sétáló út IV-es

Sétáló út illetve a kacsa-etető előtti terület

101.

Sástó sétáló út V-ös

Sétáló út, illetve a tó jobb oldali része

102.

Sástó sétáló út VI-os

Sétáló út, illetve a pihenő padok

103.

Sástó sétáló út VII-es

Sétáló út, illetve a csónakház előtti közterület

104.

Sástó sétáló út VIII-as

Sétáló út, illetve csónakház melletti terület padokkal

105.

Csárda - Halastó u. II. émász oszlop

Csárda- Halastó patakmeder

106.

Csárda - Halastó u. III. émász oszlop

Csárda- Halastó patakmeder Északi oldal

107.

Felsőhíd u. - Galamb u. émász oszlop

összekötő híd túlsó pontja- patakmeder

108.

Galamb u. 23. sz. émász oszlop

Galamb u. 23. előtt patakmeder

109.

Víg u. 22/3. sz. émász oszlop

Víg u. patakmeder

110.

Solymosi Külhatár út émász oszlop

Solymosi Külhatár előtt patakmeder

111.

Menház u. 1. émász oszlop

Menház utca

112.

Menház u. 29. émász oszlop

Menház utca

113.

Óvoda u. 6. émász oszlop

Óvoda utca

MOBIL KAMERAHELYEK

1.

Bocskai u. ÉMÁSZ oszlop

Bocskai út 48. szám előtti üres telek

2.

Szép u. 16. ÉMÁSZ oszlop

Szép u. 16. előtti területet

3.

Akaszka u. 14. számmal szembeni ÉMÁSZ oszlop

Akaszka u. 14. szembeni üres területet

4.

Akaszka u. 19. szám előtti ÉMÁSZ oszlop

Akaszka u. 19. szembeni üres területet

5.

Akaszka u. 42. sz. előtti ÉMÁSZ oszlop

Patakpart

6.

Ny-i elkerülő út ÉMÁSZ oszlop

Bekötő út melletti területet

7.

Szurdokpart út volt téglagyár felé ÉMÁSZ oszlop

volt téglagyár felé vezető út melletti terület

8.

Abasári elágazó- bekötő út ÉMÁSZ oszlop

Abasári elágazó

9.

Kenyérgyár úti garázssor

Kenyérgyár úti garázssor környéke”