Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 02

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésbe foglalt jogkörömben, az Alaptörvény 32. cikk 82) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el.

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet [2]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.