Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Kisfüzes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kisfüzes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kisfüzes Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva,Kisfüzes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:

1. § Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását:

  • a) 77.001.169,-Ft bevétellel,
  • b) 68.204.643,-Ft kiadással,
  • c) 8.796.526,-Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételeit a 2. melléklet, 2020. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújításai kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat változásait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Pénzforgalmi mérleg

1. melléklet pénzforgalmi mérleg.pdf

2. melléklet

Bevételek

2. melléklet bevételek.pdf

3. melléklet

Kiadások

3. melléklet kiadások.pdf

4. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások

4. melléklet beruházások-felújítások.pdf

5. melléklet

Létszámadatok

5. melléklet létszámadatok.pdf

6. melléklet

Pénzmaradvány kimutatások

6. melléklet pénzmaradvány kimutatás.pdf

7. melléklet

Egyszerűsített mérleg

7. melléklet egyszerűsített mérleg.pdf

8. melléklet

Előirányzat változások

8. előirányzat változások.pdf