Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Zalaszabar Község Önkormányzatának al polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont jában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2020. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja

1. § (1) Zalaszabar Község Önkormányzata a 2020.évi költségvetésének végrehajtását 165 827 169 Ft bevétellel, 86 394 815 Ft kiadással az 1. és 2. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonát a 2020. december 31-i mérlegadatok alapján 642 827 357 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5.számú melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2020.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6, 7. számú melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa 79 432 354 Ft, mérleg szerinti eredménye 11 894 857 Ft.

2. § (1) A 2020.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. és 2. számú mellékletek forrásonként és kiadási nemenként

tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

Mellékletek