Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 29

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre –eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 46.158 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

 • a) működési költségvetési kiadás 31.372 e Ft.
 • b) felhalmozási költségvetési kiadás 14.012 e Ft.
 • c) finanszírozási kiadások 774 e Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 28.739 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

 • a) működési költségvetési bevétel 26.634 e Ft.
 • b) felhalmozási költségvetési bevétel 1.199 e Ft.
 • c) finanszírozási bevétel 906 e Ft.

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 17.419 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

 • a) belső finanszírozású bevétel (maradvány)
  • aa) működési célú 5.465 e Ft.
  • ab) felhalmozási célú 11.954 e Ft.
 • b) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
  • ba) működési célú 0 e Ft.
  • bb) felhalmozási célú 0 e Ft.
 • c) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
  • ca) működési célú 0 e Ft.
  • cb) felhalmozási célú 0 e Ft.

  állapítja meg.””

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.””

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási terveit e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.”

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete „.” alcím címe.

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: