Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Regöly Község Önkormányzatára és a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 557.341.297 Ft-tal, önkormányzat költségvetési szerveként működő Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 52.954.057 Ft-tal jóváhagyja.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

 • a) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1.1. számú melléklet tartalmazza.
 • b) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1.2. számú melléklet tartalmazza.
 • c) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.3. számú melléklet tartalmazza.
 • d) Az önkormányzat vagyonmérlegét az 1.4. számú melléklet tartalmazza.
 • e) Az önkormányzat összesített pénzeszközei változásának levezetését az 1.5. számú melléklet tartalmazza.
 • f) Az önkormányzat 2020. évi maradványát az 1.6. számú melléklet tartalmazza.
 • g) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását az 1.7. számú melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

 • a) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1.8. számú melléklet tartalmazza.
 • b) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1.9. számú melléklet tartalmazza.
 • c) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.10. számú melléklet tartalmazza.
 • d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vagyonmérlegét az 1.11. számú melléklet tartalmazza.
 • e) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv pénzeszközei változásának levezetését az 1.12. számú melléklet tartalmazza.
 • f) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2020. évi maradványát az 1.13. számú melléklet tartalmazza.
 • g) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2020. évi eredmény kimutatását az 1.14. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv hitelt, kölcsönt a 2020. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt 2020. évben Európai Uniós pályázata.

(4) Az önkormányzat 2020. évi Európai Uniós pályázatainak adatait az 1.15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv nem nyújtott közvetett támogatásokat 2020. évben.

(6) Az önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt többéves kihatással járó döntése 2020. évben.

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi zárszámadás

1. sz. melléklet - 2020. évi zárszámadás.xlsx