Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 29

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szabadkígyós Község Polgármestere a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.”

(2) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „I. Működési kiadások” sor, 1. Személyi juttatások összesen. sor, 1.1. Önkormányzat. sor és 1.2. Polgármesteri Hivatal. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I. Működési kiadások

434698471

1. Személyi juttatások összesen

219361498

1.1. Önkormányzat

100052828

1.2. Polgármesteri Hivatal

31738024”

(3) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat 1.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ–2.2. Polgármesteri Hivatal. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

21711646

2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen

33750401

2.1. Önkormányzat

13017509

2.2. Polgármesteri Hivatal

5144131”

(4) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat 2.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ–3.2. Polgármesteri Hivatal. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

3613436

3. Dologi kiadások összesen

168567363

3.1. Önkormányzat

107481711

3.2. Polgármesteri Hivatal

3876872”

(5) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat 3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ. sor, 4. Egyéb működési kiadások összesen. sor, 4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre. sor, 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen. sor, 5.1. Önkormányzat. sor, „II. Felhalmozási kiadások” sor, 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen. sor, 1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai. sor és 1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

10665660

4. Egyéb működési kiadások összesen

4832709

4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre

4832709

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8186500

5.1. Önkormányzat

8186500

II. Felhalmozási kiadások

115429307

1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen

115429307

1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai

16440699

1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

98988608”

(6) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „VI. Intézményfinanszírozás összesen” sor és „Önkormányzat” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

VI. Intézményfinanszírozás összesen

181858836

Önkormányzat

181858836”

(7) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat a következő „VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése” sorral egészül ki:

VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése

8227636”

(8) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „A Költségvetési kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A Költségvetési kiadások összesen

740214250”

(9) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat 1. Működési bevételek összesen–4.1. Önkormányzat. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Működési bevételek összesen

442926107

1.2. Önkormányzatok működési támogatásai

224352210

1.2.1. Önkormányzat működési támogatásai

224352210

1.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

26765205

2.1. Közhatalmi bevételek

26765205

3. Működési bevételek összesen

77564540

3.1. Önkormányzat működési bevétele

61999406

3.2. Polgármesteri Hivatal

1155092

3.3. Általános Művelődési Központ

8669621

3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

5740421

4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen

61027153

4.1. Önkormányzat

57797863”

(10) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat a következő 4.3. Polgármesteri Hivatal. sorral egészül ki:

4.3. Polgármesteri Hivatal

22290”

(11) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat 1. Finanszírozási bevételek összesen. és 1.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5. Finanszírozási bevételek összesen

53216999

5.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési

44391033”

(12) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat a következő 5.2. Megelőlegezés. sorral egészül ki:

5.2. Megelőlegezés

8825966”

(13) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „II. Felhalmozási bevételek” sor, 1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen. sor, 1.1. Önkormányzat tám. értékű bevétele. sor, 2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen. sor, 2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel. sor, 3. Finanszírozási bevételek összesen. sor, 3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási. sor, „III. Intézményfinanszírozás összesen” sor és 3.1. Polgármesteri Hivatal. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

II. Felhalmozási bevételek

115429307

1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen

22742929

1.1. Önkormányzat tám. értékű bevétele

22742929

2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen

314960

2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel

314960

3. Finanszírozási bevételek összesen

92371418

3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási

92371418

III. Intézményfinanszírozás összesen

181858836

3.1. Polgármesteri Hivatal

39565195”

(14) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat 3.3. Szociális Alapszolgáltatási Központ. sor és „B Költségvetési bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.3. Szociális Alapszolgáltatási Központ

30171946

B Költségvetési bevételek összesen

740214250”

2. § (1) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

3. § A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében a „képviselő-testület a” szövegrész helyébe a „Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)” szöveg és az „eredeti költségvetés kiadási fő összegét 650.590.362 Ft-ban, azaz Hatszázötvenegymillió-ötszázkilencvenezer-háromszázhatvankettő forintban, bevételi fő összegét 650.590.362 Ft-ban Hatszázövenegymillió-ötszázkilencvenezer-háromszázhatvankettő forintban” szövegrész helyébe a „költségvetését: 740 214 250 Ft költségvetési bevétellel, 740 214 250 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya.

5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2020- évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg”

2. A Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

2. melléklet

2. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi bevételeinek alakulása

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi kiadásinak alakulása

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat Mezőgazdasági Tevékenységének pénzügyi bemutatása

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi és azt követő kötelezettségvállalásai

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2020. évi fizetési kötelezettség megállapításához

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzatának létszám alakulása 2020. évben

11. melléklet.pdf