Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Böhönye Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre –eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

 • a) 646.513 e Ft. kiadással, melyből
  • aa) működési költségvetési kiadás 457.986 e Ft.
  • ab) felhalmozási költségvetési kiadás 177.970 e Ft.
  • ac) finanszírozási kiadások 10.557 e Ft.
 • b) 868.177 e Ft. bevétellel, melyből
  • ba) működési költségvetési bevétel 453.857 e Ft.
  • bb) felhalmozási költségvetési bevétel 30.692 e Ft.
  • bc) finanszírozási bevételek 383.628 e Ft.

  hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésen belüli kiadások alakulása:

 • a) működési költségvetési kiadása:
  • aa) személyi juttatások 121.428 e Ft.
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok 19.145 e Ft.
  • ac) dologi kiadások 88.771 e Ft.
  • ad) ellátottak pénzbeli ellátása 32.826 e Ft.
  • ae) egyéb működési célú kiadások 195.816 e Ft.
 • b) felhalmozási költségvetési kiadás
  • ba) beruházások 32.146 e Ft.
  • bb) felújítások 98.079 e Ft.
  • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 47.745 e Ft.
  • bd) finanszírozási kiadások

  Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 10.057 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása:

 • a) működési költségvetési bevétel
  • aa) működési célú támogatások áht. belülről 360.949 e Ft.
  • ab) közhatalmi bevételek 62.660 e Ft.
  • ac) működési bevételek 29.139 e Ft.
  • ad) működési célú átvett pénzeszköz 1.109 e Ft.
 • b) felhalmozási költségvetési bevétel
  • ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 30.692 e Ft.
  • bb) felhalmozási bevételek 0 e Ft.
 • c) finanszírozási bevételek
  • ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 371.364 e Ft.
  • cb) Áht belüli megelőlegezés 12.264 e Ft.

4. § (1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester Böhönye Község Önkormányzat 2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 3-4. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5-6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a céltartalék alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a beruházási kiadások célonként a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a felújítási kiadások célonként a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat a 2020. évi eredményének alakulását e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzatnál 2020. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

zárszámadási táblák

Böhönye zárszámadási táblák.pdf