Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Békéssámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat -és hatáskörében eljáró Békéssámson Község Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletalapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés összes bevételeinek teljesítését 673 708 380 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a Békéssámson község Önkormányzata és intézményei bevételei teljesülésének kötelező és önként vállalt feladatait, feladatonkénti bontásban történő részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés összes kiadásainak teljesítését 412 656 678 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Békéssámson község Önkormányzata és intézményei kiadásai teljesülésének kötelező és önként vállalt feladatait, feladatonkénti bontásban történő részletezését az az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Békéssámson község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése teljesülésének mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban a a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Békéssámson község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését részletesen a a 3. melléklet és a 4. melléklet mutatja be.

(3) A Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését részletesen az az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Békéssámson Községi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését részletesen a a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi állami támogatásainak jogcímenkénti teljesülését a a 7. melléklet mutatja be.

(6) Az ellátottak 2020. évi szociális pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülését részletesen a a 8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Békéssámson község Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz átadásainak teljesülését a a 9. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi átlagos foglalkoztatotti létszáma 56 fő. A közfoglalkoztatottak 2020. évi átlagos létszáma 32 fő. Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkeretének teljesülését a a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei által nyújtott közvetett támogatások teljesülését a a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi maradványa 254 851 828 Ft, amely kötelezettséggel terhelt maradvány. Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványának részletes kimutatását a a 12. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A kimutatást az Önkormányzat adósságának állományáról lejárat, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi több évre szóló kötelezettségvállalásait évenkénti bontásban és összesítve a a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2020. évben a a 15. melléklet mutatja be.

6. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszközeinek változását a a 16. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a a 17. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi mérleg szerinti vagyona és az ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti bemutatása a a 18. melléklet található.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése

1. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése.pdf

2. melléklet

2. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlegének teljesülése közgazdasági tagolásban

2. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlegének teljesülése közgazdasági tagolásban.pdf

3. melléklet

3. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata 2020. évi bevételi előirányzatának teljesülése

3. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata 2020. évi bevételi előirányzatának teljesülése.pdf

4. melléklet

4. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata 2020. évi kiadási előirányzatának teljesülése

4. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata 2020. évi kiadási előirányzatának teljesülése.pdf

5. melléklet

5. melléklet Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése

5. melléklet Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése.pdf

6. melléklet

6. melléklet Békéssámson Községi Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése

6. melléklet Békéssámson Községi Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése.pdf

7. melléklet

7. melléklet Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi állami támogatásainak jogcímenkénti teljesülése

7. melléklet Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi állami támogatásainak jogcímenkénti teljesülése.pdf

8. melléklet

8. melléklet Ellátottak 2020. évi szociális pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülése

8. melléklet Ellátottak 2020. évi szociális pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülése.pdf

9. melléklet

9. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz átadásainak teljesülése

9. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz átadásainak teljesülése.pdf

10. melléklet

10. melléklet Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkeret előirányzatának teljesülése

10. melléklet Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkeret előirányzatának teljesülése.pdf

11. melléklet

11. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi közvetett támogatásai előirányzatának teljesülése

11. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi közvetett támogatásai előirányzatának teljesülése.pdf

12. melléklet

12. melléklet Békéssámson Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi maradványkimutatása

12. melléklet Békéssámson Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi maradványkimutatása.pdf

13. melléklet

13. melléklet Kimutatás az Önkormányzat adósságának állományáról lejárat

13. melléklet Kimutatás az Önkormányzat adósságának állományáról lejárat.pdf

14. melléklet

14. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

14. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.pdf

15. melléklet

15. melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

15. melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben.pdf

16. melléklet

16. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi pénzeszköz változásának levezetése

16. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi pénzeszköz változásának levezetése.pdf

17. melléklet

17. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése

17. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése.pdf

18. melléklet

18. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi mérleg szerinti vagyona és az ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti kimutatása

18. melléklet Békéssámson Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi mérleg szerinti vagyona és az ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti kimutatása.pdf