Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Szenyér Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre –eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

 • a) 99.791 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
  • aa) működési költségvetési kiadás 64.998 e Ft.
  • ab) felhalmozási költségvetési kiadás 33.556 e Ft.
  • ac) finanszírozási kiadások 1.237e Ft.
 • b) 143.500 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
  • ba) működési költségvetési bevétel 71.177 e Ft.
  • bb) felhalmozási költségvetési bevétel 25.671 e Ft.
  • bc) finanszírozási bevételek 45.660 e Ft.

  hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester Szenyér Község Önkormányzat 2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak összegét e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester Szenyér Község Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat a 2020. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzatnál 2020. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.

1. melléklet

Szenyér zárszámadás mellékletek

Szenyér zárszámadás.pdf