Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2021. 05. 31

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) rendelet módosításáról

Kondó Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  • a) 384 787 769.-Ft Költségvetési bevétellel
  • b) 447 102 803.-Ft Költségvetési kiadással
  • c) -62 315 034.-Ft Költségvetési egyenleggel
  • d) -3 482 917.-Ft - ebből működési (hiány)
  • e) -58 832 117.-Ft felhalmozási (hiány)
  • f) 64 500 833.-Ft Finanszírozási bevétellel
  • g) 2 185 799.-Ft Finanszírozási kiadással
  • h) 62 315 034.-Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 449 288 602-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 698 386.- Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

dr. Nagy Petronella.

Fajder Gábor

jegyző

polgármester

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontja szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pontja szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontja szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1.1. pont csatolmánya helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 3.1. pont csatolmánya helyébe a következő rendelkezések lépnek: