Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kondó Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

  • a) 331 848 995.- Ft Költségvetési bevétellel
  • b) 203 691 250.- Ft Költségvetési kiadással
  • c) 128 157 745.- Ft költségvetési maradvánnyal
  • d) 64 834 471.- Ft Finanszírozási bevétellel
  • e) 19 856 798.- Ft Finanszírozási kiadással
  • f) 44 977 673.- Ft költségvetési maradvánnyal
  • g) 396 683 466.- Ft Összes teljesített bevétellel
  • h) 223 548 048.- Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 2. pontja, 1. melléklet 3. pontja, 1. melléklet 4. pontja szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

dr. Nagy Petronella

Fajder Gábor

jegyző

polgármester

1. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

1.1..pdf

1.2..pdf

1.3..pdf

1.4..pdf

2. melléklet

4. a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

1.

2.1..pdf

2.2..pdf

3. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

3..pdf

4. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

4..pdf

5. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

5..pdf

6. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

6.1..pdf

6.1.1..pdf

6.1.2..pdf

6.1.3..pdf

2.3.

6.3..pdf

6.3.1..pdf

6.3.2..pdf

6.3.3..pdf

7. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

7..pdf