Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Radostyán Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást:

  • a) 137.495.659.- Ft összes bevétellel,
  • b) 84.204.038.- Ft összes kiadással,
  • c) 53.281.621.- Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalom elszámolását a 3. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi maradványkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványt érintő kifizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

8. § Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a t 11. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 1 mell.pdf

2. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 2 mell.pdf

3. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 3 mell.pdf

4. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 4 mell.pdf

5. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 5 mell.pdf

6. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 6 mell.pdf

7. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 7 mell.pdf

8. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 8 mell.pdf

9. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 9 mell.pdf

10. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 10 mell.pdf

11. melléklet

2020. évi költségvetés végrehajtása

2020. évi zárszámadás 11 mell.pdf