Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 28

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.29.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét - a törvényben meghatározott kivételekkel - a polgármester gyakorolja. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja alapján meghatározott feladatköre alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § A Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) [1] Az önkormányzat 2020. évi költségvetését

872 557 685,-Ft Költségvetési bevétellel,
1 048 597 874,-Ft Költségvetési kiadással,
- 176 040 189,-Ft Költségvetési egyenleggel, ebből
33 250 590,- Ft -működési,
142 789 599,- Ft - felhalmozási egyenleggel,
197 517 252,- Ft finanszírozási bevétellel,
21 477 063,- Ft finanszírozási kiadással,
176 040 189,- Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1 070 074 937,- Ft -ban állapítom meg.”

2. §1

3. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

(6)7

(7)8

(8)9

(9)10

(10)11

(11)12

(12)13

(13)14

(14)15

(15)16

(16)17

(17)18

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 28-án lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–17. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

17. melléklet

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (7) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § (8) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § (9) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § (10) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. § (11) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § (12) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. § (13) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 3. § (14) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 3. § (15) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 3. § (16) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 3. § (17) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.