Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 30

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kötegyán Község Önkormányzatának Polgármestere - tekintettel a 271/2021. (V.21.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítására, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

a) a költségvetési bevételi főösszegét 696.320.108,-Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 696.320.108,-Ft-ban,

Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye

a) a költségvetési bevételi főösszegét 74.092.620,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 74.092.620,- Ft-ban,

Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal

a) a költségvetési bevételi főösszegét 87.599.103,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 87.599.103,- Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az Ör. 1 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 1 - 14. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2020. évi költségvetési mérleg

2020. évi költségvetési mérleg.pdf

2. melléklet

Működési, felhalmozási célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege 2020.

Működési, felhalmozási célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege 2020.pdf

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020.pdf

4. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata - bevételek

Kötegyán Község Önkormányzata - bevételek.pdf

5. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata - kiadások

Kötegyán Község Önkormányzata - kiadások.pdf

6. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata 2020. évi bevételi előirányzat

Kötegyán Község Önkormányzata 2020. évi bevételi előirányzat.pdf

7. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata 2020. évi kiadás

Kötegyán Község Önkormányzata 2020. évi kiadás.pdf

8. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata egyéb működési célú államháztartáson belülre és kívülre

Kötegyán Község Önkormányzata egyéb működési célú államháztartáson belülre és kívülre.pdf

9. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások

Kötegyán Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások.pdf

10. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata bevétel-kiadás összesen

Kötegyán Község Önkormányzata bevétel-kiadás összesen.pdf

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban.pdf

12. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása.pdf

13. melléklet

Likviditási terv

Likviditási terv.pdf

14. melléklet

Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása

Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása.pdf