Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Polgármesterének 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2022. 12. 31

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Polgármesterének 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Kötegyán Község Önkormányzatának Polgármestere - tekintettel a 271/2021. (V.21.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítására, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kötegyán Község Polgármestereként a következőket rendeli el:

1. § (1) A Polgármester az Önkormányzat, valamint önállóan működő költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetésének teljesítését 751.166.411,- Ft költségvetési bevétellel, 624.029.233,- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Polgármester 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 1–2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Polgármester az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervének kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

2. § A Polgármester az Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérleg alapján 1.191.082.073,- Ft összeggel a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § A Polgármester az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámát 54 fővel fogadja el a rendelet 5. melléklete szerint.

4. § A Polgármester a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásokkal való elszámolást a rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

5. § A Polgármester a beruházások 2020. évi kiadásait a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.

6. § A Polgármester a tárgyi eszközök állományának 2020. évi alakulását a rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá.

7. § A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 127 .137.178,- Ft összeggel hagyja jóvá a rendelet 9. melléklete alapján.

8. § A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi EU-s és egyéb támogatások elszámolását a rendelet 10. melléklete alapján hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

10. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Bevételek

Bevételek.pdf

2. melléklet

Kiadások

Kiadások.pdf

3. melléklet

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés.pdf

4. melléklet

Egyszerűsített mérleg

Egyszerűsített mérleg.pdf

5. melléklet

Statisztikai állomány

Statisztikai állomány.pdf

6. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása.pdf

7. melléklet

Beruházások és felújítások

Beruházások és felújítások.pdf

8. melléklet

Tárgyi eszközök állományának alakulása

Tárgyi eszközök állományának alakulása.pdf

9. melléklet

Maradvány

Maradvány.pdf

10. melléklet

EU-s és egyéb támogatások elszámolása

EU-s és egyéb támogatások elszámolása.pdf