Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 05

Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsővadász községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Felsővadász községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a módosított rendelet 5. §. (7) bekezdése vonatkozásában Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.