Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Felsővadász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Felsővadász Községi Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

299.897.671.-Ft

Költségvetési bevétellel

214.323.289.-Ft

Költségvetési kiadással

85.574.382.-Ft

költségvetési maradvánnyal

16.250.851.-Ft

Finanszírozási bevétellel

4.224.029.-Ft

Finanszírozási kiadással

12.026.822.-Ft

költségvetési maradvánnyal

316.148.522.-Ft

Összes teljesített bevétellel

218.547.318.-Ft

Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2. és 6.2.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 4. tájékoztatónak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.1. és 7.2. számú tájékoztató táblában foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

(9) A pénzeszközök változásának bemutatását a 9. tájékoztató szerint fogadj el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.