Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek és rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 29

Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek és rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajós Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

1. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2005. (III.28.) önkormányzati rendelet, 12/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet, és a 6/2006. (V.11.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) önkormányzati rendelt és az azt módosító 16/2006. (XII.13.) önkormányzati rendelet és a 8/2007. (V.03.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2006. (V.11.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007 (II.07.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2007 (VI.27.) önkormányzati rendelet, 11/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet, 12/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet, 14/2007. (XI.28.), és a 4/2008. (VII.04.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.20.) és az azt módosító 7/2008. (VII.04.) önkormányzati rendelet, 10/2008. (IX.24.) önkormányzati rendelet, 13/2008. (XI.27.) önkormányzati rendelet, 2/2009. (IV.15.) önkormányzati rendelet.

(7) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló 5/2008. (VII.04.) önkormányzati rendelet.

(8) Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009 (II.11.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 6./2009. (VIII.26.) önkormányzati rendelet, és a 7/2009. (II.02.) önkormányzati rendelet.

(9) Hatályát veszti a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2009. (IV.15.) önkormányzati rendelet.

(10) Hatályát veszti a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2010. (V.05.) önkormányzati rendelet.

(11) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.03.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2010. (VII.30.) önkormányzati rendelet, 6/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet és 2/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet.

(12) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2011. (IV.20.) évi önkormányzati rendelet.

(13) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II:16.) önkormányzati rendelt és az azt módosító 4/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, 8/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelet és a 12/2011. (XI.12.) önkormányzati rendelet.

(14) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 5/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet, 6/2012. (IX.29.) önkormányzati rendelet, és az 5/2013. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

(15) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet.

(16) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

(17) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelet, és a 2/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

(18) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2014. (IV.29.) szóló önkormányzati rendelet.

2. § (1) Hatályát veszti az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 1/2007. (II.21.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a helyi közművelődésről tevékenység ellátásáról szóló 15/2004. (VIII.3.) önkormányzati rendelet.

3. § (1) Hatályát veszti az ivóvíz és csatornadíj megállapításról szóló 17/2000. (XII.21.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 13/2001. (XI.28.) önkormányzati rendelet, 19/2002.(XII.10.) önkormányzati rendelet, 5/2004.(III.03.) önkormányzati rendelet, 13/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet, 4/2007. (II.21.) önkormányzati rendelet, 15/2008. (XII.23.) önkormányzati rendelet, a 9/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló 14/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszi a pénznyerő automaták üzemeltetéséről szóló 4/2006. (II.23.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti luxusadóról szóló 5/2006. (III.16.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti az óvodáztatási támogatás igénybevételéről szóló 7/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet.

Helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése

4. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat helyi köztemetőkről és temetkezésről szóló 6/2008. ( V.07.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

(2) Hatályát veszti a Hajós Nagyközségre és Hajós –pincefalura utaló és a hozzá kapcsolódó megnevezések felvételéről és használatáról szóló 3/2006. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

(3) Hatályát veszti a községi címer és zászló használatának rendjéről szóló 8/1996. (V.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése .

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.