Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Tarcal Község Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A 2020.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 571 318 504 Ft bevétellel, 761 179 178 Ft kiadással, 810 139 326 Ft költségvetési maradvánnyal hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2-4.mellékletek szerint fogadom el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6.melléklet szerint fogadom el.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását a következők szerint fogadom el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7-8.melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyi elszámolását a 9.melléklet szerint fogadom el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10-13.mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14-17.mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

(5) A költségvetési szerv (Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18-21.mellékletben megfelelően hagyom jóvá.

(6) A költségvetési szerv (Idősek Klubja) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22-25.mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervek maradványát a 26.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(8) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27.mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.

(9) Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2020. december 31-i állapot szerint a 28.melléklet, Önkormányzat részesedéseit a 29.melléklet tartalmazza.

3. § (1) Felhívom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Felhívom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szerv vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

Butta László polgármester

Dr. Kovács Zoltán jegyző

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2-4. melléklet.pdf

3. melléklet

Zárszámadás melléklete

5-6. melléklet.pdf

4. melléklet

7-8. melléklet.pdf

5. melléklet

9. melléklet.pdf

6. melléklet

Zárszámadás melléklete

7. melléklet

14-17. melléklet.pdf

8. melléklet

18-21. melléklet.pdf

9. melléklet

22-25. melléklet.pdf

10. melléklet

26. melléklet.pdf

11. melléklet

Zárszámadás melléklete

27. melléklet.pdf

12. melléklet

Zárszámadás melléklete

28. melléklet.pdf

13. melléklet

Zárszámadás melléklete

29. melléklet.pdf