Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 2. § 2021. május 29-én lép hatályba.

4. § A rendeletet 2020.december 31-től kell alkalmazni.

1. melléklet

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

2020.évi.költésgvetés módosítása.pdf


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.