Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről szóló 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2021. 06. 01

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről szóló 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jósvafő Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 6/2017(V.30.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a z anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 6/2017(V.30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.