Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről szóló 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01 - 2021. 06. 01

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről szóló 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Jósvafő Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 2. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.