Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Polgármesterként az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletben foglaltak alapján Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Borsodbóta Község Önkormányzatára, valamint a Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda és Konyhára, illetve a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalra.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei

2. § Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi zárszámadását 569 738 850 Ft bevétellel, 425 894 243 Ft költségvetési bevétellel, 143 844 607 Ft finanszírozási bevétellel, 476 233 889 Ft kiadással, 468 548 215 Ft költségvetési kiadással, 7 685 674 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának összevont adatait, mérlegszerűen a mellékletben, kiadásait, intézményi bontásban a mellékletben, bevételeit intézményi bontásban a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A kapott állami támogatások részletezését az melléklet tartalmazza. A létszámadatokat a melléklet mutatja be.

4. § A Képviselő-testület a 2020. évi maradványát 88 885 887 Ft összeggel, a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2020. évi céltartalék nem volt.

Egyszerűsített beszámoló

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti

  • a) mérlegét a mellékletben
  • b) eredménykimutatását a mellékletben
  • c) maradványkimutatás a mellékletben

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Vagyonkimutatás

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat a vagyonkimutatását a mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Követelések, kötelezettségek

7. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nem voltak.

8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

zárszámadás táblázatai

Bb (10) zárszám 2020.xlsx