Dunabogdány Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Dunabogdány község 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2999. 12. 31

Dunabogdány Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Dunabogdány község 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti – hatáskörében eljárva Dunabogdány Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 888.278.241 Ft bevétellel és 408.732.621 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A költségvetés kiemelt kiadási és bevételi jogcímenkénti teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 3. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önkormányzati és intézményi mérlegeit, illetve mérleg szerinti eredményeit az 5. sz. mellékletek szerinti részletezésben hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozási összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az átvett pénzeszközök részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitelállományát a 10. sz. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat által átadott működési és felhalmozás jellegű pénzösszegek jogcímeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat szociális kiadásainak részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatnak 2020. évben nem volt EU projektje, a 9. sz. melléklet üres.

(9) Az önkormányzat alkalmazotti létszámának alakulását az 6. sz. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványait a 8. számú melléklet szerint 479.545.620 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

a 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÁBLÁZATAI

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÁBLÁZATAI.xlsx