Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Uppony Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján Uppony Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési beszámolójáról (továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 70.134.880.- Ft költségvetési bevétellel, 7.133.410.- Ft finanszírozási bevétellel, 68.321.297.- Ft költségvetési kiadással, 1.415.853.-Ft finanszírozási kiadással, 7.531.140.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a pénzügyi mérlegben foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat összes bevételét az zárszámadási táblázatban foglaltak szerint, az összes kiadását az kiadások táblázatban szerint fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a bevételi, kiadási mérleg és a felhalmozási bevételi, kiadási mérleg szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az adósságállomány táblázat szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a táblázat szerint állapítja meg

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a önkormányzati támogatások táblázat szerint.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének maradványát az eredménykimutatásnak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.

(7) A könyvviteli mérlegét a 12/A mérleg táblázatnak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások felhasználását a céljellegű juttatások szerint hagyja jóvá

(9) A képviselő-testület a részesedések alakulását önkormányzati részesedések táblázat szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület pénzeszközök változásának levezetését a mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(11) Beruházás, felújítás alakulását a vonatkozó melléklet tartalmazza.

(12) Fennálló kötelezettségünket a kötelezettségvállalás táblázat közli.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

zárszámadási táblázat

Upp (6) 2020. beszámoló 1. mell..xlsx

3. melléklet

pénzügyi mérleg

Upp (6) 2020. beszámoló 3. mell..xlsx

4. melléklet

bevétel kiadás mérlege

Upp (6) 2020. beszámoló 4. mell..xlsx

5. melléklet

felhalmozási bevétel, kiadás mérlege

Upp (6) 2020. beszámoló 5. mell..xlsx

6. melléklet

adósságállomány

Upp (6) 2020. beszámoló 6. mell..xlsx

7. melléklet

vagyonkimutatás

Upp (6) 2020. beszámoló 7. mell..pdf

8. melléklet

önkormányzati támogatások

Upp (6) 2020. beszámoló 8. mell..xlsx

9. melléklet

eredménykimutatás

Upp (6) 2020. beszámoló 9. mell..xlsx

10. melléklet

12/A mérleg

Upp (6) 2020. beszámoló 10. mell..xlsx

11. melléklet

céljellegű juttatás

Upp (6) 2020. beszámoló 11. mell..xlsx

12. melléklet

önkormányzati részesedések

Upp (6) 2020. beszámoló 12. mell..xlsx

13. melléklet

pénzeszköz változás

Upp (6) 2020. beszámoló 13. mell..xlsx

14. melléklet

beruházás, felújítás

Upp (6) 2020. beszámoló 14. mell..xlsx

15. melléklet

kötelezettségvállalás

Upp (6) 2020. beszámoló 15. mell..xlsx