Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01 - 2021. 06. 01

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

A Kormány a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörében eljárva a város polgármestere a kormányrendelet által alkalmazni rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk 81) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § A képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

5. § Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

6. § (1)[5]

(2)[6]

(3)[7]

(4)[8]

(5)[9]

(6)[10]

(7)[11]

7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet [12]

M1.pdf

2. melléklet [13]

M2.pdf

3. melléklet [14]

M3.pdf

4. melléklet [15]

M4.pdf

5. melléklet [16]

M5.pdf

6. melléklet [17]

M6.pdf

7. melléklet [18]

M7.pdf


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 2. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 6. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 6. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 6. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 6. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 6. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 6. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] A 6. § (7) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[12] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[13] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[14] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[15] A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[16] Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[17] A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[18] A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.