Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01 - 2021. 06. 02

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szabadkígyós Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését 842802242 Ft költségvetési bevétellel, 842802242 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „I. Működési kiadások” sor és 1. Személyi juttatások összesen. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I. Működési kiadások

379148171

1. Személyi juttatások összesen

200159702”

(3) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1.2. Polgármesteri Hivatal. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.2. Polgármesteri Hivatal

31144900”

(4) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

23010172”

(5) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 3. Dologi kiadások összesen–3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. Dologi kiadások összesen

138418270

3.1. Önkormányzat

71413801

3.2. Polgármesteri Hivatal

3980888

3.3. Általános Művelődési Központ

49031724

3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

13991857”

(6) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai. és 1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai

271934818

1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

0”

(7) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat a következő „VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése” sorral egészül ki:

VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése

8825966”

(8) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „A Költségvetési kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A Költségvetési kiadások összesen

842802242”

(9) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1. Működési bevételek összesen. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Működési bevételek összesen

387974137”

(10) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0”

(11) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1. Finanszírozási bevételek összesen. és 1.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Finanszírozási bevételek összesen

37629026

1.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési

37629026”

(12) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „B Költségvetési bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

B Költségvetési bevételek összesen

842802242”

2. § (1) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti csatolmánya.

4. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása”

2. A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

2. melléklet

2. melléklet

2021. évi bevételek alakulása

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet

2021. évi kiadások alakulása

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet

Növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos kiadások, bevételek

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet

2021. évi pénzeszköz átadási kötelezettségek

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadások

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet

2021. évi és azt követő kötelezettségvállalások

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2021. évi fizetési kötelezettség megállapításához

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet

Önként vállalt feladatok kimutatása a 2021. évben

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet

Létszám alakulása a 2021. évben

11. melléklet.pdf