Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 04

Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sármellék Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021 (I.29.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 646.820.385,- Ft kiadással, 861.319.850,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 354.481.570,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 232.466.543,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 122.015.027,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 0,- Ft összegben elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.448.206.005,- Ft állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2020. évi helyesbített maradványát 214.499.465,- Ft összegben hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásait a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi fő összesítőjét az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

17. § A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi fő összesítőjét a 13. melléklet tartalmazza.

18. § A Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ kiadási és bevételi fő összesítőjét a 14. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169605-base64img.png

2. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169617-base64img.png

3. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169627-base64img.png

4. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169762-base64img.png

5. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169771-base64img.png

6. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169783-base64img.png

7. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169786-base64img.png

8. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169791-base64img.png

9. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3169800-base64img.png

10. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3170206-base64img.png

11. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3170214-base64img.png

12. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3170221-base64img.png

13. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3170225-base64img.png

14. melléklet

kép: /download/2951/resources/EJR_3170228-base64img.png