Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 3/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01 - 2021. 06. 02

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 3/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.01.

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, Tiszatardos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a Képviselőtestület feladat és hatáskörét gyakorolva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló Tiszatardos község képviselő testületének 3/2017 (IV.18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítéséért fizetendő szolgáltatási díj 15.000,- Ft.

(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítéséért fizetendő szolgáltatási díj 10.000,- Ft.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.