Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01 - 2021. 06. 01

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében, Tarcal község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§(4) bekezdése alapján, a Képviselőtestület feladat és hatáskörét gyakorolva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló Tarcal község képviselő testületének 4/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítéséért fizetendő szolgáltatási díj 20.000,- Ft.

(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítéséért fizetendő szolgáltatási díj 6.000,- Ft.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.