Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójáról (zárszámadásáról)

Hatályos: 2021. 05. 27

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójáról (zárszámadásáról)

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójáról (zárszámadásáról) a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

1.664.608.045 Ft

Költségvetési bevétellel

1.398.846.144 Ft

Költségvetési kiadással

265.761.901 Ft

Alaptevékenység maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2/a-2/b., 3/a-3/b., 4/a-4/b., 5/a-5/b. és 6/a-6/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 21. és a 22. számú melléklet szerint fogadja el.

2. § A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 13. és 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 15. és 16. számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 7/a. és 7/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Polgármester a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 19. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A Polgármester az Önkormányzat vagyonmérlegét a 20. számú melléklet, vagyonkimutatását pedig a 2., 3., 4. és 5. számú tájékoztató táblákban foglaltak szerint tudomásul veszi.

3. § (1) A Polgármester utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy az alaptevékenység maradványát érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Polgármester utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 27-én 11.00 órakor lép hatályba.