Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 17- 2020. 07. 17

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) rendelet módosításáról

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – 3 521 002 eFt-ban határozza meg.

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési

kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül 3 501 574 eFt-ban finanszírozási kiadásainak összegét 19 428 eFt-ban

bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 799 182 eFt-ban

finanszírozási bevételek összegét 1 721 819 eFt-ban

határozza meg.

3. § A Rendelet 1 - 14 melléklete helyébe jelen rendelet 1 - 14 melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybaléptetést követő napon hatályát veszti.

Karakas Anikó dr. Petri Béla

polgármester jegyző