Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 04

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021 (I.29.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 91.404.767,- Ft kiadással, 131.056.376,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 43.306.713,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 37.147.620,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 6.159.093,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 0,- Ft összegben elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 299.576.940,- Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2020. évi helyesbített maradványát 39.474.572,- Ft összegben hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat eredménykimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról a kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

17. § A eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3308944-base64img.png

2. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3308946-base64img.png

3. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3308948-base64img.png

4. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3308950-base64img.png

5. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320802-base64img.png

6. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320807-base64img.png

7. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320808-base64img.png

8. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320810-base64img.png

9. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320811-base64img.png

10. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320814-base64img.png

11. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320816-base64img.png

12. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320817-base64img.png

13. melléklet

kép: /download/2963/resources/EJR_3320818-base64img.png