Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelete

hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.)Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 18

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelete

hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.)Önkormányzati rendelet módosításáról

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVI törvény az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításával összhangban a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.) Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 7/A. §-al egészül ki:

Vasárnapi házasságkötésre, valamint az anyakönyvvezető családi rendezvényen való részvételére nincs lehetőség. Kivételt képez ez alól a közeli halállal fenyegető állapot esetén történő anyakönyvvezetői közreműködés.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. április 01. napját követően tett szándékbejelentések esetén kell alkalmazni.