Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendelet módosításáról

2021.05.28.

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A 2020.07.01. és 2020.12.31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

47.485.012 Ft-tal

Költségvetési kiadását

47.485.012 Ft-tal

módosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

2. § Ófehértó Község Önkormányzatának a Ófehértó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

925.976.846 Ft

Költségvetési bevétellel

925.976.846 Ft

Költségvetési kiadással

0 Ft
307.251.943 Ft
307.251.943 Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési (többlet)
felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § Ófehértó Község Önkormányzatának a Ófehértó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

5. § (1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2020.december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet

módosított táblázatok