Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 02 - 2021. 06. 02

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 1.951.481 ezer forintban állapítja meg, ebből:

 • a) működési költségvetési kiadását: 874.448 ezer forintban
  • aa) személyi jellegű kiadások: 232.086 ezer forint
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.713 ezer forint
  • ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
  • ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
  • ae) támogatás értékű működési kiadás: 3563.348 ezer forint
  • af) működési célú pénzeszköz átadás 11.250 ezer forint
  • ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
  • ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetési kiadását: 928.390 ezer forintban
  • ba) beruházások előirányzata: 765.240 ezer forint
  • bb) felújítások előirányzata: 43.955 ezer forint
  • bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
  • bd) fejlesztési célú tartalék: 84.173 ezer forint
  • be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
 • c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.”

2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4.a. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4.b. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 2-án lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § és az 1–23. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevétel-Kiadás mérleg

Sorszám

Bevételek

2021. évi eredeti ei.

2021.évi I.mód.

2021. évi módosított

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

186 359

-3 706

182 653

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

29 010

0

29 010

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

21 850

21 850

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

7 160

7 160

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel

0

0

0

1,3

Irányító szerv támogatása

157 349

-3 706

153 643

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

833 877

382

834 259

2,1

Működési bevételek összesen

33 140

0

33 140

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

31 140

31 140

Működési célú Áfa megtérülés

0

0

0

2,1,2

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 000

0

2 000

2,1,3

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

2,1,4

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

2,1,5

Kamatbevételek

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

103 200

0

103 200

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

100 000

0

100 000

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

8 500

0

8 500

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 500

0

12 500

2,2,1,4

wiparűzési adó

68 000

68 000

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

2 000

2 000

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

9 000

0

9 000

2,2,2

Átengedett központi adók

0

0

0

2,2,2,1

Ebből:wgépjárműadó

0

0

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 200

0

3 200

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

0

1 000

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

2 200

0

2 200

2,3

Működési támogatások összesen

546 813

0

546 813

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

546 813

546 813

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

0

0

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

150 724

382

151 106

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

31 700

382

32 082

2,4,2

Támogatásértékű működési bevételek összesen

119 024

0

119 024

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1 020 236

-3 324

1 016 912

Sorszám

Bevételek

2021. évi eredeti ei.

2021.évi I. mód.

2021. évi módosított

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

36 353

45 418

81 771

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

17 780

400

18 180

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

8 780

400

9 180

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

9 000

0

9 000

2,1,2,1

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek

0

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

5 000

5 000

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

18 573

40 018

58 591

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 573

36 018

54 591

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

4 000

4 000

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)

36 353

45 418

81 771

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)

1 056 589

42 094

1 098 683

IV. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

6 493

4 088

10 581

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

774 869

72 348

847 217

IV. Pénzmaradvány összesen

781 362

76 436

857 798

V. Hitelek

V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)

0

0

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

1 837 951

118 530

1 956 481

Sorszám

Kiadások

2020.évi eredeti ei.

2020.évi I. mód.

2020.évi módosított

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

192 852

382

193 234

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

119 926

331

120 257

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

19 026

51

19 077

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

53 900

0

53 900

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

681 214

0

681 214

2,1

Önkormányzati működési kiadások

672 508

0

672 508

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

111 829

0

111 829

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 636

0

14 636

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

132 902

0

132 902

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

413 141

0

413 141

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

363 348

0

363 348

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 250

0

11 250

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

38 543

0

38 543

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

8 706

0

8 706

2,4

Tartalék normatíva visszafzetés miatt

0

0

2,5

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

0

3.

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

874 066

382

874 448

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

806 536

121 854

928 390

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

722 133

43 107

765 240

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

722 133

43 107

765 240

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

17 555

26 400

43 955

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

300

300

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

300

300

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

2,5

Felhalmozási célú tartalék GFT

43 047

-8 325

34 722

2,6

Felhalmozási célú tartalék

23 801

60 372

84 173

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

806 536

121 854

928 390

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 680 602

122 236

1 802 838

III. Áthúzódó kötelezettségek

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

Intézményfinanszírozás

Intézmény finanszírozás

157 349

-3 706

153 643

Intézményfinanszírozás

157 349

-3 706

153 643

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 837 951

118 530

1 956 481

2. melléklet

1.2. melléklet

Működés felhasználás mérleg

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2021

2021

2021

II.Felhalmozási célu bevételek

2021

2021

2021

Összesen bevételek (I+II)

2021

2021

2021

eredeti

I. mód.

módosított

eredeti

I. mód

módosított

eredeti

I. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

186 359

-3 706

182 653

Költségvetési szervek felh.c.bevétele

0

0

0

Költségvetési szervek
bevétele

186 359

-3 706

182 653

0

0

0

Költségvetési szervek felh.
Pénzmaradványa

0

0

0

Költségvetési szervek
pénzmaradványa

0

0

0

833 877

382

834 259

Önkormányzati felh.c.bevételek

36 353

45 418

81 771

Önkormányzati bevételek

870 230

45 800

916 030

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök
visszatérülése

0

0

0

6 493

0

6 493

Önkormányzati műk.
pénzmaradvány és vállalk. eredmény

774 869

76 436

851 305

Önkormányzati műk.
pénzmaradvány és vállalk.
eredmény

781 362

76 436

857 798

0

Felhalmozási hitel felvétel

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

1 026 729

-3 324

1 023 405

Felhalmozási célu bevételek összesen

811 222

110 127

933 076

Bevételek összesen

1 837 951

118 530

1 956 481

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2021

2021

2021

II.Felhalmozási c.kiadások

2021

2021

2021

Összesen kiadások (I+II)

2021

2021

2021

eredeti

I. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

192 852

382

193 234

Költségvetési szervek c.felh.kiadása

0

0

0

Költségvetési szervek kiadása

192 852

382

193 234

0

0

0

Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.
felújítási és felhalm.áth. kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

681 214

0

681 214

Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai
és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése

806 536

121 854

928 390

Önkormányzati gazd. kiadásai

1 487 750

121 854

1 609 604

157 349

-3 706

153 643

Intézmény finanszírozás

0

0

0

Intézmény finanszírozás

157 349

-3 706

153 643

0

0

0

0

0

Pótigények összesen

0

0

0

1 031 415

-3 324

1 028 091

Felhalmozási célu kiadások
összesen

806 536

121 854

928 390

Kiadások összesen

1 837 951

118 530

1 956 481

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2021

2021

2021

II.Felh. c.költségv. egyenlege

2021

2021

2020

Összesen hitel, hiány(I+II)

2021

2021

2021

eredeti

I. mód

terv

eredeti

I. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

-4 686

0

-4 686

Felh. célu költségvetés egyenlege

4 686

-11 727

4 686

Egyenleg

0

0

0”

3. melléklet

1.3. melléklet

Pénzforgalmi mérleg

Sor-

Megnevezés

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

2021 évi

szám

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I. mód

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

módosított ei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

186 359

182 859

3 500

0

-3 706

-3 706

0

0

182 653

179 153

3 500

0

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

29 010

25 510

3 500

0

0

0

0

0

29 010

25 510

3 500

0

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

21 850

21 850

0

0

0

0

0

21 850

21 850

0

0

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

7 160

3 660

3 500

0

0

0

0

0

7 160

3 660

3 500

0

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásérétkű működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Irányító szervi támogatás

157 349

157 349

-3 706

-3 706

153 643

153 643

0

0

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

833 877

722 777

7 900

111 400

382

382

0

0

834 259

723 159

7 900

111 400

2,1

Működési bevételek összesen

33 140

25 240

7 900

0

0

0

0

0

33 140

25 240

7 900

0

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

31 140

23 940

7 200

0

0

0

0

0

31 140

23 940

7 200

0

2,1,2

Működési célú Áfa megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,3

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 000

1 300

700

0

0

0

0

0

2 000

1 300

700

0

2,1,4

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,5

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,6

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

103 200

0

111 400

0

0

0

0

103 200

0

0

111 400

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

8 500

0

0

8 500

0

0

0

0

8 500

0

0

8 500

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 500

0

0

12 500

0

0

0

0

12 500

0

0

12 500

2,2,1,4

wiparűzési adó

68 000

0

0

68 000

0

0

0

0

68 000

0

0

68 000

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

2 000

0

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

9 000

0

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

2,2,2

Átengedett központi adók

0

0

0

8 200

0

0

0

0

0

0

0

8 200

2,2,2,1

wgépjárműadó

0

0

0

8 200

0

0

0

0

0

0

0

8 200

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 200

0

0

3 200

0

0

0

0

3 200

0

0

3 200

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

2 200

0

0

2 200

0

0

0

0

2 200

0

0

2 200

2,3

Működési támogatások összesen

546 813

546 813

0

0

0

0

0

0

546 813

546 813

0

0

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

546 813

546 813

0

0

0

0

546 813

546 813

0

0

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

150 724

150 724

0

0

382

382

0

0

151 106

151 106

0

0

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

31 700

31 700

0

0

0

0

0

0

31 700

31 700

0

0

2,4,2

Támogatás értékű működési bevétel

119 024

119 024

0

0

382

382

0

0

119 406

119 406

0

0

2

Önkormányzat működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

0

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1 020 236

905 636

11 400

111 400

-3 324

-3 324

0

0

1 016 912

902 312

11 400

111 400

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

36 353

17 780

18 573

0

45 418

0

45 418

0

81 771

17 780

63 991

0

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

8 780

8 780

0

0

5 400

0

5 400

0

14 180

8 780

5 400

0

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

400

0

400

0

400

0

400

0

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 780

8 780

0

0

0

0

0

0

8 780

8 780

0

0

2,1,3,1

Osztalék

0

0

0

0

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

27 573

9 000

18 573

0

40 018

40 018

0

67 591

9 000

58 591

0

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 573

0

18 573

0

36 018

0

36 018

0

54 591

0

54 591

0

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

9 000

9 000

0

4 000

0

4 000

0

13 000

9 000

4 000

0

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)

36 353

17 780

18 573

0

45 418

0

45 418

0

81 771

17 780

63 991

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

1 056 589

923 416

29 973

111 400

42 094

-3 324

45 418

0

1 098 683

920 092

75 391

111 400

V. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

6 493

6 493

0

0

4 088

4 088

0

0

10 581

10 581

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

774 869

774 869

0

72 348

72 348

0

847 217

0

847 217

0

Pénzmaradvány összesen

781 362

6 493

774 869

0

76 436

4 088

72 348

0

857 798

10 581

847 217

0

VI. Hitelek

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

1 837 951

929 909

804 842

111 400

118 530

764

117 766

0

1 956 481

930 673

922 608

111 400

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

192 852

187 654

0

5 198

382

82

0

0

193 234

187 736

0

5 198

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

119 926

115 426

0

4 500

331

31

0

0

120 257

115 457

0

4 500

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

19 026

18 328

0

698

51

51

0

0

19 077

18 379

0

698

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

53 900

53 900

0

0

0

0

0

0

53 900

53 900

0

0

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

681 214

659 300

21 914

0

0

0

0

0

681 214

659 300

21 914

0

2,1

Önkormányzati működési kiadások

672 508

650 594

21 914

0

0

0

0

0

672 508

650 594

21 914

0

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

111 829

111 829

0

0

0

0

0

0

111 829

111 829

0

0

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 636

14 636

0

0

0

0

0

0

14 636

14 636

0

0

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

132 902

122 238

10 664

0

0

0

0

0

132 902

122 238

10 664

0

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

413 141

401 891

11 250

0

0

0

0

0

413 141

401 891

11 250

0

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

363 348

363 348

0

0

0

0

0

0

363 348

363 348

0

0

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 250

11 250

0

0

0

0

11 250

0

11 250

0

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

38 543

38 543

0

0

0

0

0

0

38 543

38 543

0

0

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,5

wellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

8 706

8 706

0

0

0

0

0

8 706

8 706

0

0

2,4

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

874 066

846 954

21 914

5 198

382

82

0

0

874 448

847 036

21 914

5 198

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

806 536

43 047

763 489

0

121 854

-8 325

130 479

0

928 390

34 722

893 968

0

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

722 133

0

722 133

0

43 107

0

43 107

0

765 240

0

765 240

0

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

722 133

0

722 133

0

43 107

43 107

0

765 240

0

765 240

0

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

17 555

0

17 555

0

26 400

26 400

0

43 955

0

43 955

0

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

300

0

300

0

300

0

300

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

0

300

0

300

0

300

0

300

0

2,3,3

wáfa befizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

66 848

43 047

23 801

0

52 047

-8 325

60 672

0

118 895

34 722

84 473

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

806 536

43 047

763 489

0

121 854

-8 325

130 479

0

928 390

34 722

893 968

0

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 680 602

890 001

785 403

5 198

122 236

-8 243

130 479

0

1 802 838

881 758

915 882

5 198

III. Áthúzódó kötelezettségek

1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Költségvetési többlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési többlet összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. Működési célú hitel törlesztés

Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú hitel törlesztése összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézméyfinanszírozás

Intézményfinaszírozás

157 349

157 349

0

0

-3 706

-3 706

0

0

153 643

153 643

0

0

Intézményfinanszírozás összesen

157 349

157 349

0

0

-3 706

-3 706

0

0

153 643

153 643

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 837 951

1 047 350

785 403

5 198

118 530

-11 949

130 479

0

1 956 481

1 035 401

915 882

5 198

4. melléklet

2. melléklet

Állami támogatás

sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

I.

A települési önkormányzatok általános működésének
támogatása

119 602

134 013

132 576

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

186 861

201 719

213 473

1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő
munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

153 576

153 576

178 457

2.

Óvodaműködtetési támogatás

27 077

27 077

27 788

3.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet
kiadások támogatása

6 208

6 208

7 228

4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó
támogatás

14 858

5.

Bölcsödei ellétás támogatása

21 004

21 784

25 560

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

158 992

168 661

183 025

1.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

23 696

23 696

38 543

2.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

51 408

56 162

57 886

3.

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
támogatása

30 864

33 872

33 872

4.

Gyermek étkeztetés támogatása

31 951

33 081

27 095

5.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli
gyermekétkeztetésének támogatása

69

66

69

V.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 216

15 900

17 739

1.

Simontornya Városi Könyvtár támogatása

4 900

5 461

8 439

2.

Simontornyai Vár támogatása

9 316

10 439

9 300

3.

Érdekeltségnövelő támogatás

V.

Működési költségvetési és kiegészítő támogatás

21 231

Egyéb kiegészítő támogatás

Összesen:

479 671

541 524

546 813

5. melléklet

2.1. melléklet

Központi támogatás

sor-szám

Megnevezés

2020. évi
költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

I. Működési célú támogatások

1.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások
tám.

- Prémiumévek

0

0

0

2

Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás

2 250

2 012

2 020

3

0

4

Összevont szociális pótlk

0

0

I. Működési célú támogatások összesen:

2 250

2 012

2 020

II. Felhalmozási célú támogatások

II.1.

Fejlesztési célú központosított előirányzat

1.1.

Fejlesztési támogatások

0

1.2.

0

0

II.1.

Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:

0

0

0

II. 2.

Fejlesztési célú támogatások

2.1.

Egyszeri támogatás

0

II. 2.

Fejlesztési célú támogatások összesen:

0

0

II. Felhalmozási célú támogatások összesen:

0

0

0

I-II. Mindösszesen:

2 250

2 012

2 020

6. melléklet

2.2. melléklet

Átvett pénzeszközök

sor-
szám

Megnevezés

2020. évi
költségvetés

2020. évi
módosított
új
előirányzat

2021. évi
költségvetés

Működési célú támogatás értékű bevételek

1.

Közfoglalkoztatás támogatása

91 850

93 855

84 082

2.

Társult települések hozzájárulása

0

0

34 942

I.

Működési célú támogatás
értékű
bevételek
összesen:

91 850

93 855

119 024

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.

OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra

10 200

10 013

12 000

2.

OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra

8 800

8 800

8 000

OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra

11 800

11 800

11 700

3.

Egyszeri támogatások

0

3 117

382

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

30 800

33 730

32 082

I-II.

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett

pénzeszközök összesen:

122 650

127 585

151 106

III.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

1

Egyszeri támogatások

96 863

302 292

18 573

2

Külterületi út

12 186

3

Körárok

4 387

4

Kubinyi

2 000

5

BM ivóvíz

36 018

6

Leader sátor

5 000

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

96 863

302 292

78 164

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások
visszafizetése

2.

Egyszeri támogatások

0

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett
pénzeszközök összesen:

96 863

302 292

78 164

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

4.

Egyszeri bevételek

0

0

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
összesen:

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése

2

Egyszeri bevételek

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
összesen:

0

0

0

V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

I-VI.mindösszesen:

219 513

429 877

229 270

7. melléklet

2.3. melléklet

Egyéb bevételek

sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

I.

Működési bevételek

I.1.

Egyéb sajátos bevételek

1.1.

Intézményi térítési díj

44 750

33 590

40 810

1.1.

Közmunka bevétel

250

250

2 000

1.3.

Környezetvédelmi bírság

50

50

50

1.4.

Bérleti díjak

1.5.

vendégház

800

800

6 000

1.6.

faház

660

660

600

1.7.

intézményi konyha

3 850

3 850

3 900

1,8

lakbér

3 850

1,9

Gimnázium bérlet

4 000

2.1.

Működési célú bevételek

50 360

39 200

61 210

2.2.

Kötbér, kártérítés

0

0

0

2.3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

300

300

1 000

2.4.

Egyéb bevételek

0

0

720

I.2

Egyéb egyszeri bevételek Temető

3 220

I.

Működési célú bevételek összesen:

300

300

4 940

Működési célú bevételek összesen:

50 660

39 500

66 150

II.

II. 1.

Felhalmozási bevételek

1.1.

Tárgyi eszközök
és immateriális
javak bérbeadása

II. 2.

Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet

0

0

9 000

II.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:

0

0

9 000

I-II. Mindösszesen:

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

9 000

8. melléklet

2.4. melléklet

Ingatlan értékesítés

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

1

Szilfa u 49/b

1 500

1 500

0

2

Szilfa u 50/b

2 500

1 700

0

3

Kisasszonytó

2 300

4

Beszédes u. 24

400

Összesen:

4 000

5 500

0

Mindösszesen:

4 000

5 500

0

9. melléklet

2.5. melléklet

Normatív támogatás

2020. V. RM

2021. költségvetési törvény

különbség

index

megjegyzés

forrás átcsoportosíthatóság

feladatmutató (fő, db, m3)

Ft/mutató (2020)

összeg (Ft) (2020)

Ft/mutató (2021)

összeg (Ft) (2021)

3

4

5

6

7

8

9=8-5

10=8/5

12

13

16,59

4 580 000

75 982 200

16,45

5 475 000

90 063 750

14 081 550

118,5%

365,50

25 200

9 210 600

365,50

25 200

9 210 600

0

100,0%

38,63

415 000

16 032 000

38,63

415 000

16 032 000

0

100,0%

4 651,58

70

325 611

4 651,58

70

325 611

0

100,0%

13,480

470 000

6 335 570

13,48

470 000

6 334 435

-1 135

100,0%

31 903 780

31 902 645

-1 135

100,0%

3 917

2 700

5 574 440

3 889

2 700

10 500 300

4 925 860

188,4%

41

2 550

104 550

41

2 550

104 550

0

100,0%

5 190 800

1,00

5 190 800

5 190 800

0,00

0

-5 190 800

0,0%

0

0

0

50

100

5 000

50

100

5 000

0

100,0%

840 800

0

119 601 570

132 576 245

12 974 675

110,8%

24,7

4 371 500

107 976 050

25,3

4 861 500

122 995 950

15 019 900

113,9%

19,000

2 400 000

45 600 000

19,0

2 919 000

55 461 000

9 861 000

121,6%

0,0

38 200

0

0,0

38 200

0

0

###########

12,0

396 700

4 760 400

13,0

432 000

5 616 000

855 600

118,0%

0,0

367 584

0

0,0

367 584

0

0

###########

1,0

1 447 300

1 447 300

1,0

1 611 000

1 611 000

163 700

111,3%

0,0

459 200

0

0,0

459 200

0

0

###########

0,0

1 684 800

0

0,0

1 684 800

0

0

###########

159 783 750

185 683 950

25 900 200

116,2%

278,0

97 400

27 077 200

285,3

97 400

27 788 220

711 020

102,6%

27 077 200

27 788 220

711 020

102,6%

28,9

0

28,9

0

0

186 860 950

213 472 170

26 611 220

114,2%

23 695 784

38 543 000

14 847 216

162,7%

2,0000

3 400 000

6 800 000

2,0000

4 100 000

8 200 000

1 400 000

120,6%

6 393

0

0

6 393

0

0

0

###########

1,7406

0

0

1,7406

0

0

0

###########

1 236

0

0

1 236

0

0

0

###########

6 800 000

8 200 000

1 400 000

120,6%

0

2 099 400

0

0

2 099 400

0

0

0,0%

54

65 360

3 529 440

61

66 360

4 047 960

518 520

114,7%

0

25 000

0

0

25 000

0

0

###########

56

429 000

24 024 000

56

471 900

26 426 400

2 402 400

110,0%

23

285 000

6 555 000

24

325 500

7 812 000

1 257 000

119,2%

0

550 000

0

0

550 000

0

0

###########

5

2 993 000

14 965 000

6

4 260 000

25 560 000

10 595 000

170,8%

0

2 690 000

0

0

2 690 000

0

0

###########

1

4 419 000

4 419 000

0

4 419 000

0

-4 419 000

0,0%

1

1 620 000

1 620 000

0

1 620 000

0

-1 620 000

0,0%

1

3 000 000

3 000 000

1

3 000 000

3 000 000

0

100,0%

3 000

2 500

7 500 000

3 000

2 800

8 400 000

900 000

112,0%

96 108 224

121 989 360

25 881 136

126,9%

8

3 858 040

30 864 320

8

4 234 040

33 872 320

3 008 000

109,7%

0

0

0

30 864 320

33 872 320

3 008 000

109,7%

7,57

2 200 000

16 654 000

6,42

2 376 000

15 253 920

-1 400 080

91,6%

15 297 268

11 840 649

-3 456 619

77,4%

121

570

68 970

121

570

68 970

32 020 238

27 163 539

-4 856 699

84,8%

0

158 992 782

183 025 219

24 032 437

115,1%

465 455 302

529 073 634

63 618 332

113,7%

9 316 000

9 300 000

-16 000

99,8%

4 900 167

8 439 130

3 538 963

172,2%

0

0

4 900 167

8 439 130

3 538 963

14 216 167

17 739 130

3 522 963

124,8%

2 250 000

2 020 000

-230 000

89,8%

0

###########

481 921 469

548 832 764

66 911 295

113,9%

479 671 469

546 812 764

67 141 295

114,0%

Összege (2020. V. RM)

Összege (2021. TV)

különbség

Ft-ban

Ft-ban

114 410 770

132 576 245

18 165 475

5 190 800

0

-5 190 800

161 242 782

185 045 219

23 802 437

62 884 558

61 035 859

-1 848 699

186 860 950

213 472 170

26 611 220

14 216 167

17 739 130

3 522 963

481 921 469

548 832 764

66 911 295

2 250 000

2 020 000

-230 000

479 671 469

546 812 764

67 141 295

10. melléklet

3.1. melléklet

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2020.évi

2020

2021.évi

Eltérés

2021

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

terv

eredeti

tervből

megjegyzés

ei.hoz

zárolt

01.

Simontornya Város Önkormányzata

6

6

6

0

02.

Polgármesteri Hivatal

24

24

24

0

03.

Simontornyai Vár

4

4

4

0

04.

Simontornya Városi Könyvtár

2

2

2

0

Összesen

36

36

36

0

0

11. melléklet

3.2. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2020.évi

2020.évi

2021.évi

Eltérés

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

terv

eredeti

ei.hoz

01.

Simontornya Város Önkormányzata

78

78

78

0

2.

Polgármesteri Hivatal

1

1

1

0

3.

Simontornyai Vár

1

1

1

0

4.

Simontornya Városi Könyvtár

1

1

1

0

Összesen

81

81

81

0”

12. melléklet

4.a. melléklet

Egyéb szervezetek támogatása

Cím

Al-

Megnevezés

2020. évi

2020. évi

2021. évi

Megjegyzés

sz.

cím sz.

eredeti előir.

mód.új előir.

terv

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

0

0

0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások

4,3.1

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

4,3.

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,4. Működési célú pénzeszköz átadások

4,4.2

Köznevelési Társulás támogatása

214 335

230 975

243 226

ebből normatíva: 236.035

4,4.3

Szociális Társulás támogatása

100 890

111 152

113 823

ebből normatíva: 91.759

4,4.4

Sürgősségi Társulás támogatása

5 358

5 358

6 299

4,4.5

TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása

7 000

7 000

7 000

4,4,6

DÁM társulás tagi hozzájárulás

1 500

1 500

0

4,4,7

DRV csatorna pályázat

2 005

4,5

Működési pénzeszköz átadások összesen

329 083

357 990

370 348

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása

4,5,1

SIKK Kézilabda Klub

1 000

4 000

1 000

4,5,2

STC 22 Sportegyesület

1 000

1 000

1 000

4,5,3

Polgárőrség

500

500

500

4,5,4

Tűzoltóság

500

500

500

4,5,5

Színházi Nyár Alapítvány

0

250

4,5,6

Fény-Erő Egyesület

0

50

0

4,5,7

Simontornya Múltjáért Alapítvány

0

0

4,5,8

Mentőállomás támogatása

100

4,5,9

Egyéb

1 000

1 000

1 000

Kulturális Bizottság 500

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen

4 000

7 150

4 250

4,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

333 083

365 140

374 598

4.

Mindösszesen:

333 083

365 140

374 598

13. melléklet

4.b. melléklet

Szociálpolitikai támogatás

Cím sz.

Szociálpolitikai feladatok

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2021. évi terv

Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv)

Al-

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

cím

saját forrás

közp. támogatás

saját forrás

közp.
támogatás

saját forrás

közp. támogatás

saját forrás

közp. támogatás

sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek

1, 1

Önkormányzati segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 2

Települési támogatások

0

0

0

1.

-rendkívűli települési támogatások

3 500

3 500

3 500

0

3 500

6 500

0

6 500

3 000

0

3 000

-lakhatási támogatás

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 500

0

3 500

500

0

500

-gyógyszertámogatás

25

0

25

25

0

25

25

0

25

0

0

0

-ápolási támogatás

500

0

500

500

0

500

300

0

300

-200

0

-200

1, 3

Temetési segély

150

150

0

150

150

0

150

150

0

0

0

0

1, 4

Köztemetés

120

120

0

120

120

0

120

120

0

0

0

1, 5

Közgyógy ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 6

BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része

1 300

1 300

0

1 300

1 300

0

1 300

1 300

0

0

0

1, 7

Átmeneti segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 8

Ápolási díj

0

0

0

0

0

0

0

1, 9

Egyéb támogatás

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

26 648

26 648

16 648

0

16 648

összesen:

18 595

1 570

17 025

18 595

1 570

17 025

38 543

1 570

36 973

19 948

0

19 948

Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek

2,1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)

2 100

0

2 100

2 100

0

2 100

2 020

0

2 020

-80

0

-80

2,1.6

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1.7

Rezsicsökkentés

7 632

0

7 632

7 632

0

7 632

0

0

0

-7 632

0

-7 632

összesen:

9 732

0

9 732

9 732

0

9 732

2 020

0

2 020

-7 712

0

-7 712

Szociálpolitikai kiadások összesen

28 327

1 570

26 757

28 327

1 570

26 757

40 563

1 570

38 993

12 236

0

12 236

14. melléklet

5. melléklet

Tartalékok

Megnevezés

2021.évi
eredeti
előirányzat

2021. évi

2021.évi

Megjegyzés

I. mód

módosított

I. Felhalmozási célú tartalékok

Folyamatban levő pályázatok feladatai

0

0

0

Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira

0

0

0

Felhalmozási célú tartalék GFT

43 047

-1 700

41 347

Felhalmozási célú általános tartalék

23 801

70 767

94 568

I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

66 848

69 067

135 915

II. Működési célú tartalékok

Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság

- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret

500

0

500

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

1 500

0

1 500

Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)

1 000

0

1 000

Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től

0

A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra

2 000

0

2 000

Állami, városi ünnepek megrendezésére

1 840

0

1 840

ebből: Március 15.

35

0

35

Május 1

85

0

85

Augusztus 20.

200

0

200

Október 23.

20

0

20

Karácsony

1 500

1 500

A szociális Bizottság
rendelkezik az
összeggel

Közművelődési programok

0

0

0

- Nyári Színház támogatása

0

0

0

- Motoros találkozó támogatása

0

0

Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések

10 664

0

10 664

Városavató 22 éves évfordulója

7 700

0

7 700

Szüreti felvonulás

200

0

200

Egészségnap

100

100

Egyéb rendezvények

2 664

0

2 664

Pénzmaradvány elszámolás

0

0

Általános tartalék

8 017

8 017

II. Működési célú tartalékok

22 521

0

22 521

Mindösszesen:

89 369

69 067

158 436

15. melléklet

6. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

I

II

III

IV

V

Vl

Vll

Vlll

IX

X

Xl

Xll

Összesen

I. Működési célú bevételek

Költségvetési szervek működési célú bevétele

5 180

5 179

5 179

5 179

5 179

5 179

5 179

5 179

5 180

5 179

5 179

5 179

62 150

Építményadó

200

100

2 500

100

150

100

50

50

4 600

50

20

580

8 500

Kommunális adó

100

550

5 500

300

300

150

200

200

4 300

150

250

500

12 500

Iparűzési adó

1 200

1 500

15 000

1 500

16 500

1 200

1 000

1 000

17 000

950

1 000

10 150

68 000

Idegenforgalmi adó

0

0

0

300

0

0

400

0

0

800

0

500

2 000

Bírság pótlék

100

50

50

50

150

100

50

100

50

100

100

100

1 000

Adóhátralék beszedés

0

0

1 500

0

2 800

0

2 500

0

0

800

0

1 400

9 000

Talajterhelési díj

250

150

100

200

200

200

150

200

200

150

100

300

2 200

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

45 567

45 568

45 567

45 568

45 568

45 568

45 568

45 568

45 567

45 568

45 568

45 568

546 813

Működési célú egyéb központi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatásértékű bevételek

2 642

2 641

2 642

2 642

2 641

2 642

2 642

2 641

2 642

2 642

2 641

2 642

31 700

Támogatásértékű működési bevétel

9 919

9 918

9 919

9 918

9 919

9 919

9 919

9 918

9 919

9 919

9 918

9 919

119 024

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei

65 158

65 656

87 957

65 757

83 407

65 058

67 658

64 856

89 458

66 308

64 776

76 838

862 887

II. Felhalmozási célú bevételek

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

350

350

380

700

880

1 200

500

320

1 500

1 000

1 200

400

8 780

Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

4 387

0

0

12 186

0

0

0

16 573

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről

0

0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

9 000

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei

2 350

350

380

14 087

880

1 200

500

320

13 686

1 000

1 200

400

36 353

III. Kölcsönök visszatérülése

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgy évi bevételek összesen

67 508

66 006

88 337

79 844

84 287

66 258

68 158

65 176

103 144

67 308

65 976

77 238

899 240

V. Pénzmaradvány

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

6 493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 493

Önkormányzati működési pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány

774 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774 869