Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI.4.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 06

Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet [4]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.