Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva – a Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel, – Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdése alapján történő felhatalmazásra, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.354.499.977 Ft költségvetési bevétellel, 917.296.497 Ft költségvetési kiadással és 437.203.480 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.4., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

Mellékletek.pdf