Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló 3/2017.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 23 - 2017. 06. 24

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló 3/2017.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § [6]

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. június 24. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.