Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról

Cegléd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 • a) Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelettel megállapított 2020. évi költségvetés (a továbbiakban: 2020. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló bevételi adatait az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el,
 • b) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló kiadási adatait az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. § Ez a rendelet a következő 20 mellékletet tartalmazza:

 • 1. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi összesített költségvetési mérlege” 1. melléklet,
 • 2. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege” 2. melléklet,
 • 3. Cegléd Város Önkormányzata összesített 2020. évi bevételei forrásonként” 3. melléklet,
 • 4. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként” 4. melléklet,
 • 5. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként” 5. melléklet,
 • 6. „Cegléd Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2020. évi bevételei” 6. melléklet,
 • 7. „Cegléd Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2020. évi kiadásai” 7. melléklet,
 • 8. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai” 8. melléklet,
 • 9. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi összesített beruházási kiadásai” 9. melléklet,
 • 10. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi összesített felújítási kiadásai” 10. melléklet,
 • 11. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai” 11. melléklet,
 • 12. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülre és kívülre” 12. melléklet,
 • 13. „Cegléd Város Önkormányzata garancia-, és kezességvállalás, valamint lekötött betétállományai 2020. év” 13. melléklet,
 • 14. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi létszámadatainak címrendje” 14. melléklet,
 • 15. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi maradvány kimutatása” 15. melléklet,
 • 16. „Cegléd Város Önkormányzata könyvviteli mérleg 2020. december 31.” 16. melléklet,
 • 17. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása” 17. melléklet,
 • 18. „Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása” 18. melléklet,
 • 19. „Cegléd Város Önkormányzat 2020. évi fizető parkolók üzemeltetési bevételei és kiadásai” 19. melléklet.
 • 20. „Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása” 20. melléklet

3. § Hatályát veszti Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.

1. melléklet

Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi összesített költségvetési mérlege

13_Kétezerhuszonegy_1_melléklete.pdf

2. melléklet

Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege

13_Kétezerhuszonegy_2_melléklete.pdf

3. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata összesített 2020. évi bevételei forrásonként

13_Kétezerhuszonegy_3_melléklete.pdf

4. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként

13_Kétezerhuszonegy_4_melléklete.pdf

5. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként

13_Kétezerhuszonegy_5_melléklete.pdf

6. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2020. évi bevételei

13_Kétezerhuszonegy_6_melléklete.pdf

7. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2020. évi kiadásai

13_Kétezerhuszonegy_7_melléklete.pdf

8. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai

13_Kétezerhuszonegy_8_melléklete.pdf

9. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi összesített beruházási kiadásai

13_Kétezerhuszonegy_9_melléklete.pdf

10. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi összesített felújítási kiadásai

13_Kétezerhuszonegy_10_melléklete.pdf

11. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai

13_Kétezerhuszonegy_11_melléklete.pdf

12. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülre és kívülre

13_Kétezerhuszonegy_12_melléklete.pdf

13. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata garancia-, és kezességvállalás, valamint lekötött betétállományai 2020. év

13_Kétezerhuszonegy_13_melléklete.pdf

14. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi létszámadatainak címrendje

13_Kétezerhuszonegy_14_melléklete.pdf

15. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi maradvány kimutatása

13_Kétezerhuszonegy_15_melléklete.pdf

16. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata könyvviteli mérleg 2020. december 31.

13_Kétezerhuszonegy_16_melléklete.pdf

17. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása

13_Kétezerhuszonegy_17_melléklete.pdf

18. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

13_Kétezerhuszonegy_18_melléklete.pdf

19. melléklet

Cegléd Város Önkormányzat 2020. évi fizető parkolók üzemeltetési bevételei és kiadásai

13_Kétezerhuszonegy_19_melléklete.pdf

20. melléklet

Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása

13_Kétezerhuszonegy_20_melléklete.pdf