Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel figyelemmel – a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletre – Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Csanádpalota Város Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a bevételek teljesítésének főösszegét 1.684.384.383.,- Ft-ban állapítja meg (konszolidált összeg, intézményi finanszírozás összege: 195.472.522,- Ft) és hagyja jóvá, amelyből az előző évek költségvetési maradvány igénybevétele 114.092.771, - Ft.

2. § (1) Képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését 677.936.066,- Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. Az Önkormányzat és az intézményeinek a 2020. évi összesített költségvetési mérlegéről szóló összesítő kimutatást az 1. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat szintű költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesüléséről szóló kimutatást a 2–6. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesüléséről szóló kimutatást a 7–12. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények 2020. évi teljesítési adatait a 13–17. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek maradványát a 18. melléklet, a tartalék levezetést a 19. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményeinek létszámadatát a 20. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi összegét a 21. melléklet tartalmazza.

(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása 2020 évtől az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(9) Az áthúzódó kötelezettségvállalások összegét a 23. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a konszolidált Mérleget a 25. melléklet alapján hagyja jóvá

(11) A Képviselő-testület a konszolidált Eredménykimutatást a 26. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a 2020. évi normatíva felhasználást a 27. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési maradványokat 18. melléklet szerint elfogadja.

4. § Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2020. évi gazdálkodásról szóló mérleget, az eredménykimutatást a 25. melléklet, 26. melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét a 1.008.827.895, - Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

6. § Ez a Rendelet a kihirdetés napján 8 óra 00 perckor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf

12. melléklet

12. melléklet.pdf

13. melléklet

13. melléklet.pdf

14. melléklet

14. melléklet.pdf

15. melléklet

15. melléklet.pdf

16. melléklet

16. melléklet.pdf

17. melléklet

17. melléklet.pdf

18. melléklet

18. melléklet.pdf

19. melléklet

19. melléklet.pdf

20. melléklet

20. melléklet.pdf

21. melléklet

21.melléklet.pdf

22. melléklet

22. melléklet.pdf

23. melléklet

23. melléklet.pdf

24. melléklet

24. melléklet.pdf

25. melléklet

25. melléklet.pdf

26. melléklet

26. melléklet.pdf

27. melléklet

27. melléklet.pdf

28. melléklet

28. melléklet.pdf