Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2020. évi bevétele 99.251.207 forint volt.

(2) A bevételek részletezését a 1.,2 számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásait 74.265.030 forintban állapítja meg.

(2) A kiadások részletezését a 1,2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A 2020. évi záró pénzkészlet állománya 26.394.409 Ft, melyet a 7. számú melléklet mutat be.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összes maradványát 24.986.177 Ft-ban határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházásokat a 3. sz. mellékéletek tartalmazzák.

(4) A felújításokat a 4 sz. melléklet tartalmazzák.

(5) Az állami támogatásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza

(6) Adósságállomány részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(7) EU-s pályázatokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

7. § (1) E rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) rendelet.

8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.