Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés térítési díjairól

Hatályos: 2021. 06. 01

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés térítési díjairól

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a szociális étkeztetést igénybevevő ellátottakra terjed ki.

2. § (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az intézményi térítési díjból nyújtott kedvezményeket a 2. számú melléket tartalmazza.

3. § (1) E rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pénzesgyőr Község Önkormányzatának a szociális étkeztetés térítési díjairól szóló 3/2015 (III.9.) önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pénzesgyőr Község Önkormányzatának a szociális étkeztetés térítési díjairól szóló 3/2015 (III.9.) önkormányzati rendelete.

4. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Intézményi térítési díj összege: 665 Ft/fő/nap

Szállítás térítésmentes

2. melléklet

Térítési díj kedvezmények

Jövedelemhatár

%

Térítési díj (Ft/fő/nap)

36940

50

335

36941

41800

60

400

41801

46770

65

435

46771

51740

70

500

51741

56810

80

535

56811

61780

85

565

61781

72340

90

600

72341

89800

95

630