Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelete

A "SIMONTORNYA VÁROS BORA" elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09 - 2021. 06. 10

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

A "SIMONTORNYA VÁROS BORA" elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a ktasztórfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § (1)[4]

(2)[5]

4. § [6]

5. § [7]

6. § [8]

7. § Hatályát veszti a „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről szóló 6/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet

8. § Ez a rendelet 2021. június 8-án lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 10. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 3. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 7. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 7. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.