Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2000. (VII.27.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 09 - 2021. 06. 10

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2000. (VII.27.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről[1]

Ácsteszér Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben eljárva, figyelemmel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2000. (VII.27.) számú önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 10. napjával.