Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 16

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakorló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ban, 51. § (2) bekezdésben, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (3) bekezdésében, 57. § (1)-(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 68. § (2)-(3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 51. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szedres Község Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § (1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

3. § Hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete

4. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 2. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 3. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 3. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 3. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] Az 1. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] Az 1. melléklet 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 2. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] A 3. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[12] A 3. melléklet 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.