Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(VI.4.) önkormányzati rendelete A 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 06. 05

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(VI.4.) önkormányzati rendelete A 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletre a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal, valamint Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat köztisztviselőire terjed ki.

2. § A nyári igazgatási szünet 2021. július 12. napjától 2021. július 23. napjáig tart. A téli igazgatási szünet 2021. december 27. napjától 2021. december 31. napjáig tart. Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal, valamint Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők napját, július 1- jét munkaszüneti nappá nyilvánítja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. január 3-án hatályát veszti.