Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 20 - 2021. 06. 08

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Borsodbóta Község Önkormányzat Polgármestereként az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III.4..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 621.357.426. - Ft bevétellel, 621.357.426. -- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1)[1]

(2)[2]

(3)[3]

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 9-én lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1–3. melléklet 2021. május 19-én 10 óra 51 perckor lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet


[1] A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 1. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 2. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 3. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.