Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § (1) Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba, és 2021. június 11-én hatályát veszti.

1. melléklet


[1] Az 1. § a(z) 3. § (2) bekezdés alapján 2022. június 10-én lép hatályba.
[2] A 2. § a(z) 3. § (2) bekezdés alapján 2022. június 10-én lép hatályba.